טיפול התנהגותי, וטיפול קוגניטיבי התנהגותי בבעיות התנהגות ואלימות ילדים ומבוגרים

טיפול התנהגותי (ABA),  בשילוב טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBTׂ)

בבעיות התנהגות, אלימות, התפרצויות זעם, וכעסים

 

המרכז לייעוץ התנהגותי וטיפול במיומנויות חברתיות סובר כי טיפול משמעותי באלימות ילדים ומבוגרים  אינו יכול להתבסס על זרם אחד בפסיכולוגיה, כמו גם שאינו יכול להתבסס על אסטרטגיה טיפולית יחידה. התנהגות האדם מתעצבת ומושפעת מגורמים רבים: סביבה, אישיות, תפיסת עולם, דפוסי חשיבה, אמונות ודעות, רגשות, תכונות אופי, ערכים וחוויות מפתח.

עם השנים רכש המרכז ניסיון רב ומשמעותי בטיפולים התנהגותיים (ABA)  ובטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBTׂ) באלימות ילדים ומבוגרים, התפרצויות זעם, כעסים, התנהגות עבריינית, אי קבלת מרות ועוד. כתוצאה מכך, פותחו במרכז  תוכניות  טיפוליות ייחודיות  הכוללת אסטרטגיות התערבות מזרמים מובילים בפסיכולוגיה המודרנית.  תאוריות טיפוליות אלו כוללות  אסטרטגיות  מתקדמות וכולן  נחקרו והוכחו כמועילות ואפקטיביות בטיפול בילדים ומבוגרים!!! 

 

בדפים רבים באתר ניתן להתוודע למאפייניו של הטיפול בבעיות התנהגות ורגשיות איתם מתמודדים ילדים ומבוגרים בימנו. כדי להבין את ייחודיות הטיפול ההתנהגותי באלימות ילדים ומבוגרים, והטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי באלימות  מורכבותו ועומקו יש להשלים את קריאת ההפניות בדפים: "תכנית לעיצוב התנהגות לבית ספר", 

"חוקים וציפיות התנהגות בזמן חופשה".

 

הטיפול ההתנהגותי משולב בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי בילדים ומבוגרים עוסק בנושאים:

אלימות, התפרצויות זעם, כעסים, אי קבלת סמכות, נשירה מבית ספר, הפרעת קשב וריכוז, אימפולסיביות, טיפול בהפרעה מתנגדת מתריסה (ODD), הפרעת התנהגות (CD), הפרעת התנהגות אנטי - סוציאלית.

 

אודות הטיפול:

הזרם ההתנהגותי מלמד כי התנהגות הפרט היא תולדה של תהליכי למידה - חברתית. התנהגות הפרט נשלטת על ידי תגובות הסביבה, ומתעצבת על ידי הדמויות המשמעותיות בחייו של הילד (הורים, אחים, משפחה, חברים מורים וכיוצא בזה). התנהגותו של הילד מתבצעת בתבניתיות קבועה:   אירוע מקדים (טריגר) מעורר את ההתנהגות, אשר גוררת את תגובת הסביבה (מחזק). המחזק של ההתנהגות, בגלל היותו נעים לילד (מקדם אינטרנטיים אישיים, משתית אימה, מחזק את מעמדו של הילד, מעניק תשומת לב, וכיוצא בזה) יוביל לחזרת ההתנהגות עד השתרשותה והפיכתה לטבע שני. חשוב להבין כי כול היצורים החיים על פני האדמה, ללא יוצא דופי , לעולם יפעלו ללא תמורה להתנהגותם. ועל כן, לקיחת המחזק אשר מקיים את ההתנהגות הבלתי נאותה של הילד יוביל בהכרח גם להכחדת ההתנהגות. זהו חוק של הרג ובעל יעבור! 

 

שלב הראשון: של ההתערבות נאספים נתונים על מנת להבין את מרכיביה ההתנהגות, קרי אילו טריגרים קודמים או מעוררים התנהגויות בלתי- נאותות, ומהם המחזקים להם זוכה ההתנהגות. איסוף הנתונים מאפשר את ניתוח  התנהגותו של הילד ושינוים. שלא כמו בפסיכולוגיה המסורתית, הזרם ההתנהגותי אינו רואה בתכונות מולדות בסיס או תנאי להתנהגויות בלתי- נאותות, אלא מסביר שילדים אלו זקוקים לפיקוח הדוק יותר, תשומת לב רבה יותר, ומיומנות הורית וסביבתית גבוהה יותר. חשוב להבין שאסטרטגיית הטיפול הטובה ביותר עבור ילדים מאתגרים היא פסיכו- סוציאלית. משמע, שהטיפול נעשה בשיתופם של כלל הגורמים המשמעותיים בחיי הילד. 

לקריאה נרחבת אודות ניתוח התנהגות במשפחה 

 

שלב השני: לומדים ההורים להתוות את תפיסת עולמם החינוכית, את חזונם החינוכי: מה המיוחדות שלהם כבני אדם, מה המיוחדות שלהם כהורים, מהם תכונות האופי הדומיננטיות שלהם, מהם הערכים החינוכיים עליהם אינם מוכנים להתפשר, לעומת אחרים שאינם דומים בחשיבתם. לתהליך זה חשיבות עליונה משתי סיבות עיקריות:

 1. כאשר הורה מעצב תפיסת עולם חינוכית - ערכית אשר מותאמת ומתבססת על פי תפיסת עולמו; תהליך היישום מתבצע בנחישות ובעקביות משום שהוא נובע מעולמו הפנימי, מאמנותיו, מצרכיו, מרצונותיו, מעומק הווייתו! זאת ועוד, ההורה בעל מוטיבציה גבוהה יותר ליישם את התוכנית משום שהיא מוערכת יותר בעיניו. באותו האופן תגבר הרגשת הסיפוק וההנאה, וההורה יחוש כי הוא מממש את ייעודו האישי - הורי . ההלו באים לידי ביטוי באופן שההורה ידבר עם ילדיו, בעמדות אותן יביע, במילים בהן יבחר להשתמש, בדרישותיו ובהתנהגותו. 
   
 2. אלמנט משמעותי במנהיגות הוא יכולות השפעתו של המנהיג. כך גם "בהורות מנהיגותית". הורים משפיעים על ילדיהם על ידי אישיותם, על ידי דוגמה אישית ועל ידי איכות ועוצמת התקשורת שלהם. לכן, הורה חייב לעבור תהליך של הכרה מלאה במיוחדותו כבן אדם, בתכונות האופי הייחודיות שלו (ליבת האיכות), ובערכים החינוכיים החשובים לו באמת. לאחר שאלו ברורים להורה הוא יכול להשפיע על ילדיו ולהשתית בהם את תפיסת עולמו החינוכית, ולהקרין החוצה את תכונותיו הייחודיות, ולהשפיע. לפתח הערצה, הערכה, ואת רצון ילדיו להידמות לו. במציאות שכזו, שיתוף הפעולה מצד הילדים נובע מכורח האמונה בצדקת דרכם של הוריהם, ומהסימוכין מהתנהגותו של ההורה (דוגמהאישית). תהליך זה חשוב ביותר משום שהוא מאפשר לילד להסב את הסמכות החיצונית (גבולות) לסמכות פנימית (הפנמה של עקרונות החינוך). בסיום התהליך נבחרות התנהגויות הוריות - משפחתיות ליישום; התנהגויות שהן לא אחרת מלבד השתקפות ונגזרת מתפיסת עולמו, תכונות אופיו וערכיו כפי שנחשפו במהלך התהליך. בשלב הבא, נחשפים ההורים לכלל עקרונות החינוך החיוניים לניהול המשפחה. זאת ועוד, נלמדות מיומנויות, אסטרטגיות ודרכי התמודדות יעילות ונכונות עם הילד

         לקריאה נרחבת אודות עקרונות ניתוח התנהגות במשפחה (PDF)

 

שלב שלישי:  כחלק אינטגרלי מהטיפול ההתנהגותי המורחב מופעלת ההתערבות גם בבית הספר כדי להגביר את סיכויי הצלחת השינוי ההתנהגותי.  מופעלת תכנית לעיצוב התנהגות להגברת המוטיבציה גם בבית הספר (מפורט בהרחבה בתכנית לעיצוב התנהגות בבית הספר). המטפל נפגש עם המורה והצוות החינוכי הבכיר למטרת איסוף נתונים וניתוח מרכיביה התנהגותו של הילד. כחלק מהליך זה מופעלת תכנית לעיצוב התנהגות כדי להגביר את סיכוייה הופעת התנהגויות ראויות גם בסביבה זו. המחנכת נחשפת לתכניה התכנית ואופן הפעלתה, ונפתח ערוץ תקשורת ישיר בין ההורים למחנכת הכיתה על מנת ליצור מיקשה איתנה של מעקב, השפעה ותגמול הילד.

      

לקריאה נרחבת אודות עקרונות ניתוח התנהגות בבית ספר (PDF)

 

שלב רביעי- עבודה פרטנית עם הילד: 

 1. (CBT) שינוי דפוסי חשיבה כוחניים או מגבילים- ילדים ומבוגרים עם בעיות התנהגות נוהגים לפרש סיטואציות בצורה מוקצנת ומוגזמת. לצורת החשיבה תפקיד מכריע שכן היא משפיעה עם הרגש (כעס, עצבנות, פגיעה), ועל ההתנהגות (כוחנית ואלימה). התהליך לומד המטופל לזהות את המחשבות הללו ולעצב במקומן מחשבות סתגלניות וגמישות (מפורט בהרחבה  בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי באלימות ילדים).
 2. אינטליגנציה רגשית וויסות רגשי- לרגש תפקיד דומיננטי והשפעה ישירה על ההתנהגות. בטיפול ההתנהגותי המורחב,  לומד הילד לזהות את רגשותיו, להבין את השפעתם על התנהגותו, ולהביע רגשות בצורה הולמת. חשיפה זו מגבירה את יכולות האיפוק, ההבלגה והשליטה העצמית (התמקדות רחבה ברגשות הכעס תסכול והאכזבה). 
 3. לימוד כישורים חברתיים ומיומנויות חברתיות- נלמדים מיומנויות חברתיות - התנהגותיות בהרחבה ובקפידה תוך תרגולן. הצטרפות למשחק, התנהלות קבוצתית, פתרון עימותים, אסרטיביות, וויתור, התפשרות, יצירת קרבה וחברות (מפורט בהרחבה בסדנאות לשיפור כישורים חברתיים - חובה לקרוא כדי להבין את מיוחדות הטיפול). 
 4. שיטות להרגעות והרפיה (מיינדפולנס).
 5. ביופידבק- לתרגול הרגעות והרפיה על ידי קבלת משוב מידי על מצב העוררות הגופנית של המטופל
 6. אסטרטגיות לשליטה עצמית, איפוק והבלגה  ניהול כעסים ופתרון סכסוכים. 
 7. אסטרטגיות לניהול עצמי (בבית ובבית הספר).
 8. שיפור יכולות הלמידה. 
 9. העצמת הילד- בניית הערכה עצמית ובטחון עצמי. הגברת האחריות, הסמכות והעצמאות. הגברת חווית ההצלחה, הסיפוק וההנאה בחייו.

 

קישורים: 

המרכז לייעוץ התנהגותי וטיפול במיומנויות חברתיות