תוכנית כלל מערכתית לעיצוב התנהגות לילד המאתגר בבית הספר

נכתב ע"י יניב רוזן, פסיכותרפיסט קוגניטיבי התנהגותי מוסמך (M.A) מומחה לטיפול בחרדה חברתית ילדים ומבוגרים ורכישת מיומנויות חברתיות. מומחה לטיפול בבעיות התנהגות ואלימות.

 

הקדמה                                    

התוכנית לעיצוב התנהגות המוצגת לפניכם יושמה בבית ספר יסודי בדרום אפריקה. התוכנית נבנתה עבור תלמיד כיתה ד' עם הפרעת קשב וריכוז קשה (AD/HD) הנוטל ריטלין מזה שנתיים. בשלב טרום הפעלת התוכנית, בית הספר היה מיואש לחלוטין ואובד עצות. התלמיד היה מעורב באירועי אלימות מילוליים ופיסיים כדרך קבע, השתתפותו בכיתה לקתה בחסר, הפרעות חוזרות ונשנות למהלכו התקין של השיעור ואי הכנת שיעורי בית. בנוסף, התלמיד סבל מניכור חברתי קשה. תלמידי הכיתה סרבו לשתפו בפעילויות ספורטיביות בזמן ההפסקות בטענה שהוא כופה עליהם את דיברתו, ושאינו יודע להפסיד בכבוד. כמו כן, נהגו חברי הכיתה לקללו ולגנותו, ובדידותו הייתה ניכרת.

תגובות בית הספר הסתכמו בהרחקות חוזרות ונשנות והזמנת הוריו לבית הספר, אך ללא הועיל. כאשר חזר התלמיד מהרחקתו, חזרה גם התנהגותו הבלתי נאותה. בשיחות ראשונות עם המנהלת ציינה כי זהו המאמץ האחרון שהיא עושה בטרם השעייתו לצמיתות והעברתו לבית ספר לחינוך מיוחד.

בשיחות שנוהלו עם התלמיד על נקלה ניתן היה להבחין ברצונו העז להשתפר. על אף ניסיונותיו להשתנות ולהתנהג יפה מאמציו העלו חרס, כפי שהטיב להסביר באומרו: "אני לא שולט על זה". במקביל נוהלו שיחות עם מחנכת הכיתה אשר תיארה את הקשיים איתם היא מתמודדת, ואופיו המיוחד של התלמיד. בשיחות אלו נתבקשה המורה לדרג את ההתנהגויות אשר בעדיפות ראשונה לשינוי.  כחלק אינטגראלי מאיסוף הנתונים נערכה גם שיחה עם אימו של התלמיד כדי לקבל תמונה רחבה יותר הכוללת גם את התנהגותו במסגרת המשפחתית. בשיחות אלו סיפרה האם על המצב הקשה בבית, ועל מוכנותה להיות פעילה ומעורבת בתוכנית. בנוסף, נערכו תצפיות בכיתה ובהפסקה כדי לעקוב מקרוב אחרי התנהגות התלמיד, המחזקים והתוצאות אשר מעודדות את ההתנהגויות הלא נאותות.

התוכנית שנבנתה הותאמה ונקבעה על פי אופיו של בית הספר, המבנה הפיסי, ארגונו, יכולותיו והמוכנות להשקעה. עוד בטרם הופעלה התוכנית נערכה שיחה עם מוריי בית הספר. בשיחה זו הוצגה והוסברה התוכנית, ואופן קיום חדר פסק הזמן. המורים חוו דעתם על התוכנית והוכנסו שינויים כדי להפכה לברת ביצוע.

בשלב האחרון, נערכו 3 מפגשים בני ארבעים וחמש דקות עם מחנכת הכיתה (המחנכת לימדה את התלמיד את רוב המקצועות). מטרת השיחות הייתה העצמת המורה במיומנויות ניהול וניווט כיתה, ואסטרטגיות להתמודדות נכונה ויעילה עם התלמיד המאתגר. בנוסף, נבנתה תוכנית כיתתית להגברת הכישורים החברתיים של התלמידים, ולהגברת המודעות לאלימות. התוכנית התקיימה בכל שבוע במשך שיעור אחד והועברה על ידי מחנכת הכיתה.

  

תוכנית עבודה זו, המוצגת לפניכם, היא הראשונה מבין שתיים נוספות לבוא אחריה. בכל אחת מהתוכניות האחרות הוכנסו שינויים בהתאם להתפתחויות. לצערי, לא ניתן היה לשלב עבודה פרטנית עם התלמיד להגברת יכולות האיפוק וההבלגה, וויסות רגשי (אינטליגנציה רגשית).

התוכנית נחלה הצלחה מסחררת. רמת האלימות המילולית והפיסית ירדה משמעותית. התלמיד החל משתף פעולה בשיעורים, ומציית להוראות המורה. בעקבות התוכנית הכיתתית להגברת הכישורים החברתיים והמודעות לאלימות השתפר גם מצבו החברתי של התלמיד.  גם בהכנת שיעורי הבית חל שיפור יוצא דופן. התאמת הדרישות האקדמאיות ליכולותיו של התלמיד והמעבר למבחנים בעל פה יצרו הצלחה שבא לידי ביטוי בהישגיו, ובהמשך ישיר גם על דימויו העצמי.

 כעבור חודשיים מתחילת הפעלת התוכנית החל בית הספר ליישמה עם תלמידים מאתגרים נוספים. בשיחה שהתקיימה עם המורה 3 חודשים לאחר ראשיתה, אמרה המורה: "לא רק שאני מורה טובה יותר ומסופקת יותר, אלא גם אימא טובה יותר".

 

התנהגויות להגברה:

1.       קימה מהכיסא ברשות המורה בלבד.

2.       השתתפות בשיעור בהצבעה בלבד.

3.       הכנת שיעורי בית.

4.       משוחח בנימוס עם התלמידים.

 

התנהגויות להפחתה:

1.       אלימות פיסית כלפי תלמידים.

2.       אלימות מילולית כלפי תלמידים.

 

פריבילגיות:

במהלך השיעור האחרון יקבל התלמיד  5 דקות הפסקה.

 

תנאים:

בחלקו השני של השיעור.

לא לאחר תקרית (כאשר התלמיד רגוע).

התלמיד חייב להישאר ליד הכיתה.

אחריות להגעה בזמן היא על אחריות התלמיד.

תוכנית להגברת המוטיבציה (יפורט בהמשך).

 

תגובות בית הספר להתנהגויות לא נאותות:

1.  אלימות מילולית בזמן השיעור- בפעם הראשונה התלמיד יוזהר וישלח לאזור פסק הזמן למשך 5 דקות (בכיתה). בפעם השנייה באותו השיעור ישלח התלמיד לאזור פסק הזמן למשך 7 דקות. בנוסף, תישללנה ההפסקה הבאה מהתלמיד, והוא ייאלץ לשהות במהלכה בחדר פסק הזמן. במידה והאירוע התרחש בחלקו האחרון של היום, התלמיד יאלץ להשלים את העונש ביום המחרת.

 

2.  אלימות פיסית בזמן השיעור-  מיד לאחר אירוע פיסי ישלח התלמיד לאזור פסק הזמן למשך 5 דקות. בנוסף, תישללנה 2 ההפסקות הבאות בהן יאלץ לשהות בחדר פסק הזמן. במידה והתרחש אירוע אלים נוסף בשיעור, יישלח התלמיד לאזור פסק הזמן למשך 7 דקות, אך לא תישללנה הפסקה נוספת.

 

3.  אלימות מילולית במשך ההפסקה- מיד לאחר התקרית יילקח התלמיד לחדר פסק הזמן בו יישאר עוד סיום ההפסקה. בנוסף, תישללנה ההפסקה הבאה במהלכה ייאלץ לשהות בחדר פסק הזמן.

 

4.  אלימות פיסית בזמן ההפסקה: מיד לאחר התקרית יילקח התלמיד לחדר פסק הזמן בו יישאר עוד סיום ההפסקה. בנוסף, תישללנה 2 ההפסקות הבאות במהלכם יאלץ לשהות החדר פסק הזמן.

 

5.  במידה והתלמיד מסרב לשהות בחדר פסק הזמן, תתווסף הפסקה נוספת. משמע שהתלמיד יאלץ להפסיד הפסקה נוספת מלבד האחת שבה לא שיתף פעולה. במידה וגם בהפסקה הבאה יסרב לגשת לחדר פסק הזמן, תיקרא אימו לבית הספר על מנת לסייע ולוודא את הישארותו בחדר פסק הזמן בהפסקה הבאה ( במקרה זה התגוררה  המשפחה בקרבת מקום והאם לא עבדה). במידה והאם לא תופיע, התלמיד יושעה עד סוף היום. ביום המחרת ישוב התלמיד ללימודים רק לאחר שיחה עם המנהלת. ויאלץ לשהות בחדר פסק הזמן במשך 2 הפסקות.

 

גורמים נוספים:

 

 

  • התלמיד ייפגש בפעם בשבוע עם המנהלת לשיחה שמהותה היא עידוד, שבח, הקשבה וגילוי אמפתיה לקשיים איתם מתמודד התלמיד. רצוי שהשיחה לא תתנהל בחדר המנהלת אלא במקום ניטראלי שבו התלמיד מרגיש נוח ופחות בלחץ. בכל דרך ואופן לא תנוצל השיחה להטפת מוסר וכיוצא בזה.
  • פגישת בוקר למשך 5 דקות עם מורה משמעותי עבור התלמיד לשם תאום ציפיות, תזכורת של החוקים ומתן משוב על היום הקודם.
  • פגישה עם המורה למשך 5 דקות בסוף היום למטרת  סיכום תוכנית המוטיבציה, נתינת משוב, מחזקים וכתיבת דיווח עבור ההורים.
  • התאמת הדרישות האקדמיות ליכולותיו של התלמיד, כולל הפחתה בכמות שיעור הבית. הדגש הוא על איכות ולא על הכמות.
  • יעשה מאמץ אמתי להמרת הבחינות שבכתב לבחינות בעל פה בכל המקצועות שמאפשרים זאת.
  • חילוק השבוע לשני חלקים על מנת לאפשר משוב עדכני ככל הניתן, אך בעיקר להגביר את סיכויי הצלחה.
  • בכל סיום חודש ייכתב משוב כולל המסכם את התנהגות התלמיד. דגש מיוחד יושם על ההצלחות.
  • הסבר מפורט על התהליך יינתן להורים וחשיבות שיתוף הפעולה. בנוסף ההורים יהיו אחרים על בדיקת שיעורי הבית, והבאת הציוד הנדרש.
  • יפתח ערוץ תקשורת בין המחנך להורים. ההורים יוכלו לפנות אל המחנך באופן קבוע. מלבד זאת, בכל שבוע יקיים המחנך שיחה טלפונית אחת  עם ההורים כדי לעדכנם בהתפתחויות (התמקדות בהצלחות).
  • המחנכת תעבור סידרה של שלוש מפגשים בני שעה האחד עם היועץ ההתנהגותי. פגישות אלו ינוצלו להעצמת המורה ולימוד אסטרטגיות, מיומנויות ודרכים להתמודדות נכונה ויעילה עם התלמיד המאתגר, ומיומנויות בניהול וניווט כיתה.

 

 

תוכנית מוטיבציה להגברת התנהגויות נאותות

 

סך כל הנקודות עד היום  _____________                

סך הנקודות שהושגו היום _____________

סך הנקודות לאחר שימוש ____________

סה"כ כללי (סיכום ליום המחרת)  _______________

הערה של המורה המלווה ________________________________________________________

חתימה של המורה ________________

חתימת ההורים ___________________

·       חתימת ההורים מאשרת כי שיעורי הבית נבדקו וציוד בית הספר נארז. במידה ולא, הסיבה תפורט במכתב על מנת לאפשר לבית הספר תהליך של הפקת לקחים.

 

חוקים:

 

1.    קימה מהכיסא ברשות בלבד- במידה וקם מהכיסא ברשות בלבד יקבל התלמיד 2 נקודות בסוף השיעור. במידה וקם פעם אחת ללא רשות יקבל נקודה אחת בלבד. בפעם השנייה יופחתו לתלמיד 2 נקודות.

2.    השתתפות ברשות בלבד- במידה והשתתף בשיחה ברשות יקבל התלמיד 2 נקודות בסוף השיעור. במידה ודיבר ללא ראשות פעם אחת יקבל נקודה אחת בלבד. בפעם השנייה יופחתו לתלמיד 2 נקודות.

3.    הכנת שיעורי בית- בכל שיעור שבו התלמיד הכין שיעורי בית בצורה סבירה לפחות, יקבל התלמיד 3 נקודות מיד לאחר בדיקת שיעורי הבית.

4.    אלימות מילולית בהפסקה: בכל הפסקה שהתלמיד ידבר בנימוס לחבריו יקבל התלמיד 5 נקודות בתום ההפסקה. במידה וינהג אחרת, יופחתו 5 נקודות.

5.    אלימות פיסית בזמן הפסקה-  בכל הפסקה שהתלמיד ינהג בכבוד כלפי חבריו יקבל התלמיד 5 נקודות בתום ההפסקה. במידה וינהג אחרת, יופחתו 5 נקודות.

 

משתנים נוספים:

 

תוכנית המוטיבציה תמולא על ידי כל המורים.  המורה ישאיר את התוכנית בתיבה מיוחדת שהוכנה מראש ואשר ממוקמת במקום נגיש וזמין לשאר המורים. בזמן ההפסקה יפקח על התוכנית המורה "בתפקיד" אשר ממוקם בחצר המרכזית. מעקב ורישום עקבי הוא המפתח להצלחת התוכנית.

חיזוקים חברתיים חייבים להינתן ולהיאמר ברציפות וללא הגבלה.

תשומת לב מיוחדת חייבת להינתן לכל התנהגות נאותה, גם אם אינה כלולה בתוכנית המוטיבציה.

 

מחזקים:

 

מחזקי מאכל- תפוצ'פס,  במבה, בוטני אדמה, חטיף בריאות, פסק זמן, פאי לחמנייה עם נקניקיה.

שתייה- פחית קוקה קולה (ללא סוכר).

מחזקים מוחשיים: חולצת כדור רגל, מכוניות קטנות, מגאזין רכב.

מחזקי פעילות: חדר מחשב, בריכה.

 

 שער חליפין:

משתנים נוספים:

 

יש לשנות את המחזקים מעת לעת.

תקצוב המחזקים יחולק בין ההורים לבית הספר כדלקמן: 75% ההורים, 25% בית הספר.  

 מצגת ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית

המרכז לייעוץ התנהגותי וטיפול במיומנויות חברתיות

מאמרים נוספים: